Konkurs skierowany jest do pasjonatów pszczelarstwa i fotografów amatorów. Co miesiąc czeka nowy temat, by uchwycić fascynujące aspekty życia pszczół i piękno pasiek. Miesięczne tematy konkursowe: Styczeń: NOWY ROK W PASIECE Luty: MIŁOŚĆ DO PSZCZÓŁ Marzec: ODRODZENIE PASIEKI Kwiecień: WIOSENNE...
Polski Związek Pszczelarski ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa tel./fax. +(48 22) 826-04-97 www.pzp.biz.pl NIP 526 00 12 600 Regon 000872243 Szanowny Pan Michał Kołodziejczak Sekretarz Stanu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Szanowny Panie Ministrze, Polski...
Zarząd Regionalnego Terenowego Koła Pszczelarzy w Strzelinie informuje co następuje: Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 stycznia 2024r. wybór władz koła odbędzie się 25.02.2024 godz.13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Ząbkowickiej 11 w Strzelinie, w...
Zapraszamy na Walne Zebranie Wyborcze Terenowego Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie w dniu 25.02.2024 godz.13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Ząbkowickiej 11 w Strzelinie Program zebrania: 1. Otwarcie zebrania, przywitanie członków Koła 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta...
Prezes
Tomasz Kluczewski
Telefon
695 244 061
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl