15 lipca 2023r. odbędzie się wycieczka do pasieki w Maciejowie. Koszt od osoby 100 zł ( wejście do pasieki, muzeum, obiad, ubezpieczenie) Zapisy oraz wpłaty do 20 maja u kolegi Tadeusza Hadriana. tel. 502992615
Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR 1)Interwencja w sektorze pszczelarskim- wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi Interwencją może być objęty pszczelarz producent produktów pszczelich- podmiot prowadzący działalność nadzorowaną...
https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/konferencja-innowacyjnosc-w-gospodarce-pasiecznej-w-kontekscie-zielonego tutaj można pobrać kartę zgłoszenia Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, pszczelarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, a także właścicieli gospodarstw...
Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl