https://www.dodr.pl/page/aktualnosci/zapowiedz/konferencja-innowacyjnosc-w-gospodarce-pasiecznej-w-kontekscie-zielonego tutaj można pobrać kartę zgłoszenia Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, pszczelarzy, mieszkańców obszarów wiejskich, a także właścicieli gospodarstw...
15 sierpnia 2022r. odbędzie się impreza na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (stawy) w Białym Kościele, na którą serdecznie zapraszają pszczelarze z Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Początek imprezy o godzinie 13-tej. Organizatorzy zapewniają wiele...
Szanowni Przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy, piszę do Państwa z zaproszeniem do udziału w projekcie naukowym, którego celem jest analiza próbek miodów pochodzących z Dolnego Śląska pod kątem zawartości różnych pierwiastków (zarówno mikroelementów jak i metali szkodliwych)....
W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolne j lub...
Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl