Informujemy, że w dniu 16 marca ( sobota ) w godzinach: 10.00-14.00. odbędzie się szkolenie w DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 4.

    Temat szkolenia: choroby pszczół i leczenie oraz ewentualnie gospodarka
pasieczna ( w zależności od dostępności wykładowcy ).
Posiłku nie będzie.

Zapisy do 25 lutego u pani Prezes

 

Zarząd Regionalnego Terenowego Koła Pszczelarzy w Strzelinie informuje co następuje:


Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 stycznia 2024r. wybór władz koła odbędzie się 25.02.2024 godz.13:00 w sali konferencyjnej przy ulicy Ząbkowickiej 11 w Strzelinie, w byłym budynku UMiG.
Scenariusz zebrania przewiduje wybór władz koła, przyjęcie uchwał i zatwierdzenie uchwał. Po wyczerpaniu powyższych będzie można podpisać listę na OC.


Obecność na zebraniu jest obowiązkowa


Przy braku wyboru nowych władz koła sytuacja powyższa skutkować może brakiem możliwości uzyskania dofinansowania do leków i matek oraz brakiem możliwości ubezpieczenia pasieki w ramach OC. Konsekwencją braku władz koła jest rozwiązanie koła.

Dla osób pytających w jaki sposób skontaktować się z biurem DZP we Wrocławiu:
Biuro czynne jest w czwartki i piątki od godziny 8:00 do 16:00
Nr tel. 71 343 42 48

Zapraszamy


na Walne Zebranie Wyborcze Terenowego  Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie w dniu 25.02.2024 godz.13:00
w sali konferencyjnej przy ulicy Ząbkowickiej 11 w Strzelinie
Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie członków Koła
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej
3. Wybory Zarządu Terenowego Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie
4. Wybory Komisji Rewizyjnej
Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Podjęcie uchwał
6. Sprawy różne - podpisywanie listy OC pszczelarzy
7. Zakończenie zebrania

W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków Koła drugi termin zebrania wyznaczono na 25 lutego 2024r. na godz 13:15

Zarząd

Terenowego Regionalnego  Koła Pszczelarzy w Strzelinie

Uwaga: przypominamy, że brak podpisu na liście członków Koła przekazanej do ubezpieczyciela skutkuje brakiem ubezpieczenia OC

Sala konferencyjna przy ulicy Ząbkowickiej 11 w Strzelinie znajduje się w byłym budynku UMiG w Strzelinie

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl