Pan Bronisław Kwaśnicki jest jednym z najstarszych pszczelarzy w Regionalnym Kole Pszczelarzy w Strzelinie. Urodził się w 1931 roku. Na Ziemie Odzyskane przyjechał z rodzicami w 1946r. Rodzice p. Bronisława otrzymali gospodarstwo wraz z ziemią w Nowolesiu numer 47 (tzw. Zimne Doły). Do państwa Kwaśnickich jedzie się drogą przez las. Prędzej trafi tutaj zbłąkany turysta niż osoba, która chce odwiedzić naszego pszczelarza. Trudno uwierzyć, że droga przez las doprowadzi do gospodarstwa.

3 maja 2016r. wraz z kolegą Korczyńskim odwiedziłam p. Bronisława. Podczas wizyty wręczyliśmy złotą odznakę PZP. Pan Bronisław nie ukrywał wzruszenia i zadowolenia. Odznakę wręczyliśmy w obecności członków rodziny, którzy przyjechali do rodziców i dziadków w odwiedziny. Pana Bronisława nie było na zebraniu 24 kwietnia z powodu choroby.

Jak zaczęła się przygoda z pszczołami?

W 1958 roku p. Kwaśnicki kupił jeden ul od pana Gumiela z Henrykowa. Pan Gumiel pracował w państwowym gospodarstwie rolnym, w którym była pasieka. Po pracy zajmował się własnymi pszczołami.

Sztuki pszczelarskiej p. Bronisław uczył się u p. Wożnego z Nowolesia, który posiadał pasiekę na Wschodzie i po osiedleniu się w Nowolesiu również zajmował się pszczołami.

W miarę upływu lat uli przybywało. Pan Bronisław budował je sam. Wszystkie Dadanta poszerzane. Jest ich teraz około 50. Zbiory odbywają się 3-4 razy w sezonie. W miodobraniu pomaga rodzina. Miód ma wyjątkowe walory smakowe ze względu na różnorodną bazę pożytkową (wokół pola i lasy).

W latach osiemdzisiątych miód wożony był pociągiem do Zakonu Bonifratów w Krakowie. Używano go do produkcji leków. Zaprzestano sprzedaży, gdyż transport pociągiem ciężkich beczek z miodem zagrażał kalectwem. Obecnie większość miodu sprzedawana jest w województwie opolskim.

Należy wspomnieć jeszcze jako ciekawostkę, że dopiero w 2001 roku doprowadzono do gospodarstwa państwa Kwaśnickich prąd elektryczny. Wcześniej świecono karbidówką lub lampą naftową.

Życzymy panu Bronisławowi zdrowia i siły do kontynuowania swojej pszczelarskiej pasji.

  

Janina Szydłowska

 

M1

Wiceprezes Korczyński wręcza p. Bronisławowi złotą odznakę PZP 

M2

Pan Bronisław w pasiece

 M3

pasieka p. Bronisława.

 M4

W dali Romanów

 M3

Droga do Zimnych Dołów po wyjeździe z lasu (wszędzie coś kwitnie)

 M4

W dali zabudowania p. Kwaśnickich

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl