Moja przygoda z pszczołami zaczęła się w 1974 roku, w pasiece pana Kazimierza Mikuły w Nysie. Byłem wówczas uczniem i w wolnym czasie uczestniczyłem w przeglądach pasieki mojego nauczyciela. Praktyka w pasiece umożliwiła mi zdanie egzaminu i w 1977 roku zdobyłem tytuł wykwalifikowanego pszczelarza. Na moją prośbę, mój ojciec kupił wówczas kilka pierwszych uli. Po podjęciu pracy w Strzelinie i zdobywaniu coraz większego doświadczenia, wspólnie z ojcem Kazimierzem zaczęliśmy powiększać pasiekę. Dokonywaliśmy zakupów nowych uli, jak też rojów. Nasz stan posiadania osiągnął ilość 70 pni pszczelich.
Obecnie gospodaruję sam w 50cio pniowej pasiece. Trzon mojej pasieki stanowią ule Dadanta, pozostałe to warszawskie poszerzane.
Pracując zawodowo nie miałem zbyt wiele czasu dla pasieki, dlatego też wprowadziłem w swoich ulach – izolatory. Jako pszczelarz najbardziej cenię sobie dwie „złote myśli” wyczytane w fachowej literaturze:
„ Nie typ ula daje miód” „Trzeba zrozumieć pszczoły”

korczynski1

korczynski2

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl