Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

1)Interwencja w sektorze pszczelarskim- wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Interwencją może być objęty pszczelarz producent produktów pszczelich- podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (apis mellifera), wpisany do rejestru u Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniami lekarza weterynarii.

Pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej ( związek pszczelarski, stowarzyszenie pszczelarskie, zrzeszenie pszczelarskie, spółdzielnię pszczelarską lub grupę producentów rolnych)

Refundacji podlega 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych

2) Interwencja w sektorze pszczelarskim -pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Pszczelarz-producent produktów pszczelich w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich'

Interwencją może być objęty pszczelarz spełniający następujące warunki:

         -Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD

ale warunek ten nie dotyczy pszczelarza posiadającego nie więcej niż 10 pni pszczelich

Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich których zakup podlega refundacji publikowana jest na stronie internetowej ( i aktualizowana) przez agencję płatniczą – ARiMR

Pszczelarz ubiega się o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej ( związek pszczelarski, stowarzyszenie pszczelarskie, zrzeszenie pszczelarskie, spółdzielnię pszczelarską lub grupę producentów rolnych).

Refundacji podlega 70% kosztów netto zakupu pszczół.

3) Interwencja w sektorze pszczelarskim - inwestycje , wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Interwencją może być objęty pszczelarz będący producentem produktów pszczelich spełniający następujące warunki:

         -Pszczelarz aby otrzymać dotację musi posiadać numer producenta rolnego EP nadawany przez ARiMR

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD
 • posiada co najmniej 10 pni pszczelich

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Pszczelarz ubiega się samodzielnie o pomoc w ARiMR lub poprzez związek pszczelarski.

Refundacji podlega 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego( miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania, urządzenia do kremowania miodu, wialnie do pyłku, wózki ręczne do transportu uli).

Maksymalna pomoc przekazana w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli i nie więcej niż 15000zł.

4) Interwencja w sektorze pszczelarskim- ułatwianie prowadzenia gospodarki wędrownej.

 • prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół (Apis mellifera) wpisany do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • umieszcza na rynku produkty pszczele w ramach Sprzedaży Bezpośredniej lub RHD
 • posiada co najmniej 25 pni pszczelich- warunek ubiegania się o pomoc w zakupie przyczep do przewozu uli, urządzeń dźwigowych od załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, pastuchów elektrycznych, lokalizatorów GPS uli
 • posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek o pomoc w zakupie ładowarek, mini ładowarek, wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Pszczelarz samodzielnie ubiega się o pomoc w ARiMR

Refundacji podlega 60% kosztów netto zakupu.

 • 150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich
 • 200 zł w przeliczeniu na jeden pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40000zł
Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl