Szanowni Przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy,


piszę do Państwa z zaproszeniem do udziału w projekcie naukowym, którego celem jest analiza próbek miodów pochodzących z Dolnego Śląska pod kątem zawartości różnych pierwiastków (zarówno mikroelementów jak i metali szkodliwych). Rezultatem projektu będzie publikacja naukowa poruszająca m.in. zagadnienie wpływu lokalizacji pasieki na skład pierwiastkowy wytwarzanych miodów. Po zakończeniu badań, każdy z Uczestników otrzyma raport z analizy próbek miodów z własnej pasieki, które dostarczy w czasie trwania projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny i opiera się na wzajemnej, dobrowolnej współpracy - Uczestnicy (Pszczelarze) dostarczają próbki miodów, a Organizator (Politechnika Wrocławska) wykonuje analizę próbek i przygotowuje stosowne raporty, które mogą źródłem użytecznej wiedzy dla Pszczelarzy w naszym województwie. Jeśli ta inicjatywa wydaje się Państwu interesująca, to zachęcam do zapoznania się ze szczegółami przedstawionymi w załączonym pliku. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zechcieli Państwo rozpowszechnić informację o projekcie wśród lokalnych Pszczelarzy.

Z wyrazami szacunku

dr inż. Krzysztof Gręda

Katedra Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

Politechnika Wrocławska

 

Projekt Politechniki Wrocławskiej "Oznaczenie zawartości wybranych pierwiastków w miodach pochodzących z Dolnego Śląska" oraz etykieta na badany miód.

Prosimy dostarczyć próbki do 31 sierpnia br, jeżeli pszczelarze będą chętni.

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl