21 marca 2014 w Szkole Podstawowej w Białym Kościele gościli pszczelarze, członkowie naszego koła: kolega Jerzy Korczyński i kol. Janina Szydłowska. Spotkanie zaplanowane było na dwie godziny, po jednej godzinie dla dzieci młodszych i dzieci starszych, a przedłużyło się do czterech. Pan Jerzy wspólnie z p. Janiną Szydłowską opowiadali o pszczołach, o ważnej roli jaką spełniają w przyrodzie oraz o potrzebie ich ochrony. Dzieci mogły zobaczyć "domek", w którym mieszkają pszczoły, drobny sprzęt pasieczny, którym w codziennej pracy posługuje się pszczelarz oraz film nakręcony w pasiece. Dzieci pytały m.in.- jaki kształt ma żądło pszczoły i ile razy może pszczoła użądlić. Pytań nie było końca. Pszczelarze obiecali spotkać się z uczniami również w przyszłym roku szkolnym. Najprzyjemniejszą (najsłodszą) częścią spotkania była degustacja miodu.

4 marca 2016 przedszkolaki z dwóch oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Białym Kościele gościły pszczelarza z Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie - pana Jerzego Korczyńskiego.

Pan Jerzy przywiózł do pokazania dzieciom ul z ramkami (bez pszczółJ) oraz trochę sprzętu pasiecznego. Największym zainteresowaniem cieszył się strój pszczelarski z kapeluszem. Przedszkolaki chętnie przymierzały go i pozowały do zdjęć.

Jak zwykle głównym celem spotkania było opowiedzenie dzieciom o ważnej roli jaką spełniają pszczoły  i wszystkie pszczołowate w przyrodzie oraz o potrzebie ich szczególnej ochrony. Na koniec spotkania odbyła się degustacja miodu.

04 03 16 pszczelarz 001

 

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl