Konkurs na wzorową pasiekę i wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu w roku 2018 .

Zarząd Dolnośląskiego Związeku Pszczelarzy we Wrocławiu jak co roku ogłosił na poczatku 2018 r zamiar przeprowadzenia konkursu na wzorową pasiekę i wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu. Gospodarstwo pasieczne to już duża pasieka licząca powyżej 80 rodzin pszczelich. Konkurs ten ma już długą tradycję i cieszyło i cieszy się dużym zaintresowaniem pszczelarzy

Celem konkursu jest propagowanie nowoczesnej gospodarki pasiecznej, podniesienie zdrowotności pszczół, wzbogacanie otoczenia pasiek w drzewa i krzewy miododajne a także poprzez pokazywanie zwycięzkich pasiek i pszczelarzy, zachęcanie pszczelarzy nie biorących udziału w konkursie do podnoszenia poziomu własnych pasiek. Ma także na celu przybliżanie pszczelarstwa , pszczół, ich wpływu na nasze życie i ochrony środowiska osobom nie związanym z pszczelarstwem czy gospodarką rolną a więc szerokim rzeszom społeczeństwa.

Pasieki oceniano w następujących głównych kategoriach tematycznych:

I.Stan pasieki i urządzeń niezbędnych w gospodarce pasiecznej

II. Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej

III.Zwalczanie chorób u pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece

IV. Inowacje, aktywność i zaangażowanie pszczelarza

            Do konkursu zgłosiło się kilku kolegów prowadzących pasieki oraz jeden pszczelarz prowadzący gospodarstwo pasieczne.

W dniu 23 i 24.08.2018 r komisja konkursowa wyłoniona przez Zarząd DZP Wrocław w składzie Jadwiga Grochowska i Andrzej Gryglak ( DZP Wrocław ) i Małgorzata Kaczmarek (DODR Wrocław ) dokonała przeglądu i oceny punktowej zgłoszonych do konkursu pasiek i gospoodarstwa pasiecznego i na podstawie regulaminu przyznała :

  1. W kategorii wzorowa pasieka:

- pierwsze miejsce pasieka Bogdana Nikolina z Twardogóry – członka Powiatowego Zrzeszenia pszczelarzy w Oleśnicy

- drugie miejsce – pasieka Tomasza Piwińskiego z Doboszowic – członka Miejsko -Gminnego Koła Pszczelarzy z Kamieńca Ząbkowickiego

                  - pasieka „Borówka” Jana i Stanisława Burda z Wojborza - członków Koła Pszczelarzy z Polanicy Zdroju

- trzecie miejsce - pasieka Jana Branickiego z Sarb – członka Rejonowego Koła Pszczelarzy ze Strzelina

                             - pasieka Jerzego Ciężarka z Gościęcic – członka Rejonowego Koła Pszczelarzy ze Strzelina.

  1.  W kategorii wzorowe gospodarstwo pasieczne pierwsze miejsce przyznano   Jolancie i Edwardowi Szymczakom z Gorzuchowa – członkom Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej.

            Wszystkie oceniane pasieki stały na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu, zaangażowania prowadzących je pszczelarzy i stąd wynikały bardzo trudne decyzje co do przyznania poszczególnych zwycięzkich miejsc. O przyznanych punktach i miejscach decydowały drobiazgi.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplomów odbyła się w dniu 2.09.2018 r podczas VI Dolnośląskiego Dnia Pszczelarza we Wrocławiu. Wszyscy wyróżnieni pszczelarze byli zadowoleni, że ich wysiłek poświęcony pszczołom i prowadzeniu pasiek został doceniony i mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami.

 

                                                                                                                                                                                                            Andrzej Gryglak

 

 Jerzy Ciężarek (z lewej) i Jan Branicki

    15 sierpnia na "stawach" w Białym Kościele obchodziliśmy piątą edycję Święta Pszczoły. Impreza rozpoczęła się o godzinie 13-tej. Zapisywaliśmy chętnych do konkursów, odbyło się szkolenie dla pszczelarzy, które przeprowadził hodowca matek pszczelich p. Tomasz Strzyż.

Oficjalne otwarcie uroczystości nastąpiło po godzinie 15-tej, po zakończeniu uroczystości w Strzelinie z okazji Święta Wojska Polskiego.  Jak zwykle  do Białego Kościoła przybyli zaproszeni goście: władze gminy i powiatu: burmistrz – p. Dorota Pawnuk, starosta – p. Marek Warcholiński  i przedstawiciele Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy: prezes p. Czesław Trzciański i sekretarz p. Ryszard Szczucki.

burmistrz18

 Po krótkich wystąpieniach gości odbyło się wręczenie odznak dla zasłużonych pszczelarzy oraz ogłoszenie wyniku konkursu na Wzorową Pasiekę oraz wręczenie nagród.

Lista zasłużonych jest długa:

 Brązowe Odznaki PZP : Brandowski Andrzej, Czembor Andrzej, Grabowicz Bogusław, Hutnik Leszek, Jakubowski Rafał, Margoszczyn Jerzy, Moszonka Jan, Podruczny Stanisław, Preficz Tadeusz, Skorupski Adam, Ziółkowski Zygmunt,  Żukowski Mieczysław
Srebrne Odznaki PZP: Ciężarek Jerzy, Czajka Adam, Kicyła Mieczysław, Kośmider Władysław, Łapać Zenon, Wojciechowski Józef, Jankowski Paweł,
Złota Odznaka PZP: Bandura Czesław, Malinowska Helena, Osych Jacek, Prescha Zygfryd, Żabski Kazimierz,
Statuetka im. Ks. dr Jana Dzierżona : Zychowicz Henryk, Dressler Andrzej
Konkurs Wzorowa Pasieka Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie : 1 miejsce Jerzy Ciężarek  , 2 miejsce Jan Branicki, 3 miejsce Zygmunt Ziółkowski

Następnie odbyły się konkursy  wiedzy o pszczołach, zbijania ramek, plastyczny oraz warsztaty budowania domków dla pszczołowatych. Następnie losowaliśmy miody wśród uczestników spotkania. Losowanie słoików miodu jest naszym stałym punktem programu i nie biorą w nim udziału pszczelarze i ich rodziny. Można było zobaczyć również jak odbywa się kręcenie miodu i posłuchać porad nt. ukąszeń pszczołowatych, których udzielał ratownik z serialu.

 kzramek

kplastyczny

 warszt.

Spotkanie upływało w miłej atmosferze, pogoda również sprzyjała. Mieliśmy okazję podziwiać występy zespołu Husynianki z Gęsińca, p. Jacka Kramarza, które swoje piosenki dedykował pszczelarzom za ich ciężki trud. Obecni byli również strażacy ze Strzelina i Nowolesia. Panie z Koła Gospodyń z Białego Kościoła serwowały pyszne ciasta, bigos i grochówkę

jkramarz

kmiodu

Husynianki

Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania Burmistrz MiG Strzelin Pani Dorocie Pawnuk za wsparcie finansowe imprezy.

         Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania pszczelarzom za podarowane miody, dzięki którym obiekt stał się przez chwilę „krainą miodem płynącą". 

         Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania koledze Tomkowi Protokowiczowi za sponsoring szkolenia przeprowadzonego przez zawodowego ratownika i równocześnie aktora z serialu  „Na ratunek 112”

          Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy i podczas jej trwania: koledze Tomkowi Kluczewskiemu, koledze Czesławowi Wyrozumskiemu, Pani Barbarze Kuźniak z rodziną, Panu Janowi Przytockiemu, Panu Jackowi Kramarzowi za oprawę muzyczną, Panu Damianowi Serwickiemu za prowadzenie imprezy, Paniom z zespołu Husynianki i Panu Zbigniewowi Stachowskiemu.

          Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania koledze Hadrianowi za ul pokazowy.

ulpokazowy           

            Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania strażakom ze Strzelina i Nowolesia za pokazy ratownictwa. 

  Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie dziękuje Panu sołtysowi Franciszkowi Cygalowi i Paniom z Koła Gospodyń z Białego Kościoła za współpracę.

          Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania za podarowane   pyszne ciasta.

  Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania koledze Jurkowi Korczyńskiemu za obsługę rollbaru oraz Paniom Eli Korczyńskiej i Ani Ławniczek za poczęstunek.

          Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie składa serdeczne podziękowania za pomoc przy   przeprowadzaniu konkursów i warsztatów: kolegom Ciężarkowi, Malinowskiemu, Kluczewskiemu, p.  Kuźniak, p. Łukaszowi Hadrianowi.

Zdjęcia z imprezy

                                                                                                                                                                                                                      Janina Szydłowska

 

 

 

    Zarząd Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie jak już się stało tradycją ogłosił w czerwcu 2018 r nabór chętnych do uczestnictwa w konkursie na”Wzorową pasiekę Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie” . Celem konkursu jest propagowanie nowoczesnej gospodarki pasiecznej, podniesienie zdrowotności pszczół, wzbogacanie otoczenia pasiek w drzewa i krzewy miododajne a także poprzez pokazywanie zwycięzkich pasiek i pszczelarzy, zachęcanie pszczelarzy nie biorących udziału w konkursie do podnoszenia poziomu własnych pasiek.

    Do konkursu zgłosiło się trzech kandydatów tj. kol. Jan Branicki z pasieką w Sarbach, kol. Jerzy Ciężarek z pasieką w Gościęcicach oraz kol. Zygmunt Ziółkowski z pasieką w Krzepicach. Wytypowana komisja konkursowa w składzie Andrzej Dressler, Jan Bandura i Andrzej Gryglak dokonała oględzin każdej pasieki i w oparciu o posiadany regulamin i punktację wyłoniła zwycięzcę którym okazał się kol. Jerzy Ciężarek, drugie miejsce ( zalednie dwa punkty mniej zdobywając )zajął kol. Jan Branicki a następne kol. Zygmunt Ziółkowski.

    Oceniane pasieki prowadzą różny typ prowadzenia. Dwie pierwsze są pasiekami wędrownymi ( tu też można powiedzieć, że pasieka kol. Branickiego wędruje na większą ilość pożytków), natomiast trzecia to typowa pasieka stacjonarna. Samo pasieczysko we wszystkich pasiekach urządzone było estetycznie i posiadało wokół wiele drzew i krzewów miododajnych posadzonych przez pszczelarzy z których pszczoły mogły zbierać nektar. Wszystkie zaopatrzone w poidła dla pszczół co ułatwia im dostęp do wody.Każda pasieka ma pracownię pszczelarską urządzoną i dostosowaną do prowadzonej działalności pszczelarskiej. W każdej widać ogromną ilość pracy jaką pszczelarze włożyli w jej wykonanie i wyposażenie, ale jak oceniła komisja najładniejszą i najbardziej funkcjonalną była pracownia kol. Jerzego Ciężarka. Miała osobne pomieszczenia na sprzęt, na odbudowane ramki a także do wirowania miodu y wypoczynkową.

    Wszyscy koledzy systematycznie poprawiają pogłowie pszczół korzystając z rekomendowa-nych przez PZP hodowców pszczół. Kol. J. Branicki prowadzi jednak sam wychów matek pszczelich na własne potrzeby, zasilając też innych kolegów z naszego Koła.W każdej pasiece można było chodzić wśród uli i żadna pszczoła nie żądliła.

    Moża jeszcze wiele pisać o metodach zwalczania warrozy, utrzymywania higieny w pasiece i innych czynnościach jakie na co dzień wykonują pszczelarze aby ich pszczoły i pasieki wyglądały tak ładnie. Laureaci konkursów na”Wzorową pasiekę Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie”stanowią dobry przykład do naśladowania dla pozostałych pszczelarzy w naszym Kole i mam nadzieję, że za kilka lat wszyscy będziemy mogli pochwalić się pasiekami na takim samym poziomie prowadzenia.

                                                                                               Andrzej Gryglak- członek komisji konkursowej

 Zdjęcia nagrodzonych pasiek

 

POWIATOWE ZRZESZENIE PSZCZELARZY W ŚWIDNICY ZAPRASZA NA SZKOLENIE:
 
 

 Wykładowca: Pan Marek Janiszewski lek. wet. specjalista chorób pszczół      

Tematy:      wymagania jakościowe dotyczące produktów pszczelich, zgodne z rozporządzeniem Min.Rol. z 3.10.2003, poz.1773 Dz U 181, 3 h

Podkategorie

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl