Konkurs na wzorową pasiekę i wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu w roku 2018 .

Zarząd Dolnośląskiego Związeku Pszczelarzy we Wrocławiu jak co roku ogłosił na poczatku 2018 r zamiar przeprowadzenia konkursu na wzorową pasiekę i wzorowe gospodarstwo pasieczne Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu. Gospodarstwo pasieczne to już duża pasieka licząca powyżej 80 rodzin pszczelich. Konkurs ten ma już długą tradycję i cieszyło i cieszy się dużym zaintresowaniem pszczelarzy

Celem konkursu jest propagowanie nowoczesnej gospodarki pasiecznej, podniesienie zdrowotności pszczół, wzbogacanie otoczenia pasiek w drzewa i krzewy miododajne a także poprzez pokazywanie zwycięzkich pasiek i pszczelarzy, zachęcanie pszczelarzy nie biorących udziału w konkursie do podnoszenia poziomu własnych pasiek. Ma także na celu przybliżanie pszczelarstwa , pszczół, ich wpływu na nasze życie i ochrony środowiska osobom nie związanym z pszczelarstwem czy gospodarką rolną a więc szerokim rzeszom społeczeństwa.

Pasieki oceniano w następujących głównych kategoriach tematycznych:

I.Stan pasieki i urządzeń niezbędnych w gospodarce pasiecznej

II. Stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej

III.Zwalczanie chorób u pszczół, profilaktyka i higiena w pasiece

IV. Inowacje, aktywność i zaangażowanie pszczelarza

            Do konkursu zgłosiło się kilku kolegów prowadzących pasieki oraz jeden pszczelarz prowadzący gospodarstwo pasieczne.

W dniu 23 i 24.08.2018 r komisja konkursowa wyłoniona przez Zarząd DZP Wrocław w składzie Jadwiga Grochowska i Andrzej Gryglak ( DZP Wrocław ) i Małgorzata Kaczmarek (DODR Wrocław ) dokonała przeglądu i oceny punktowej zgłoszonych do konkursu pasiek i gospoodarstwa pasiecznego i na podstawie regulaminu przyznała :

  1. W kategorii wzorowa pasieka:

- pierwsze miejsce pasieka Bogdana Nikolina z Twardogóry – członka Powiatowego Zrzeszenia pszczelarzy w Oleśnicy

- drugie miejsce – pasieka Tomasza Piwińskiego z Doboszowic – członka Miejsko -Gminnego Koła Pszczelarzy z Kamieńca Ząbkowickiego

                  - pasieka „Borówka” Jana i Stanisława Burda z Wojborza - członków Koła Pszczelarzy z Polanicy Zdroju

- trzecie miejsce - pasieka Jana Branickiego z Sarb – członka Rejonowego Koła Pszczelarzy ze Strzelina

                             - pasieka Jerzego Ciężarka z Gościęcic – członka Rejonowego Koła Pszczelarzy ze Strzelina.

  1.  W kategorii wzorowe gospodarstwo pasieczne pierwsze miejsce przyznano   Jolancie i Edwardowi Szymczakom z Gorzuchowa – członkom Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej.

            Wszystkie oceniane pasieki stały na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu, zaangażowania prowadzących je pszczelarzy i stąd wynikały bardzo trudne decyzje co do przyznania poszczególnych zwycięzkich miejsc. O przyznanych punktach i miejscach decydowały drobiazgi.

Uroczystość wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplomów odbyła się w dniu 2.09.2018 r podczas VI Dolnośląskiego Dnia Pszczelarza we Wrocławiu. Wszyscy wyróżnieni pszczelarze byli zadowoleni, że ich wysiłek poświęcony pszczołom i prowadzeniu pasiek został doceniony i mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami.

 

                                                                                                                                                                                                            Andrzej Gryglak

 

 Jerzy Ciężarek (z lewej) i Jan Branicki

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl