24 kwietnia 2016r. odbyło się w restauracji SEZAM zebranie członków naszego koła. Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty, zostali zaproszeni wszyscy wójtowie powiatu strzelińskiego, burmistrz Gminy Strzelin - p. Dorota Pawnuk, starosta powiatu strzelińskiego p. Marek Warcholiński, prezes DZP - p. Czesław Trzciański oraz sekretarz DZP - p.Ryszard Szczucki. Licznie przybyli koledzy pszczelarze.

 

   W czasie zebrania wręczono medale z okazji 70-lecia Pszczelarstwa Na Dolnym Śląsku Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorocie Pawnuk oraz Staroście Strzelińskiemu Markowi Warcholińskiemu.

                                  

Burmistrz p. Dorota Pawnuk  starosta p. Marek Warcholiński 

   

Medale ks.Dzierżonia otrzymali koledzy pszczelarze: Eugeniusz Knysak, Kazimierz Burghardt i Andrzej Gryglak.

od lewej p. Burghardt, p. Knysak, p. Gryglak

 

Złote odznaki PZP otrzymali pszczelarze: Janina Szydłowska, Jan Branicki, Zbigniew Ewiak, Jerzy Korczyński, Bronisław Kwaśnicki i Mieczysław Malinowski

 

Srebrne odznaki PZP otrzymali pszczelarze: Elżbieta Malinowska, Czesław Bandura, Stanisław Bednarski i Zygfryd Prescha.

 

Brązowe odznaki PZP otrzymali koledzy: Jerzy Ciężarek, Adam Czajka, Jan Góra, Stanisław Kwarciński, Zenon Łapać i Józef Szkudlarek

 

   Po wręczeniu medali i odznaczeń jako pierwsza zabrała głos burmistrz p. Dorota Pawnuk. Podziękowała za wsółpracę ze szkołami, organizację pikniku i  docenienie jej wkładu na rzecz rozwoju pszczelarstwa oraz obiecała przydzielić lokal dla koła. 

   Starosta p. Marek Warcholiński podziękował za wyróżnienie i powiedział, że pszczelarze cieszą się ogromnym szacunkiem w społeczeństwie i on sam równięż posiada niewielką pasiekę.

   Prezes DZP p. Czesław Trzciański gratulował zarządowi koła współpracy z lokalnymi władzami.

W imieniu odznaczonych pszczelarzy podziękował kolega Andrzej Gryglak.

Na tym wystąpieniu zakończyła się część oficjalna spotkania i rozpoczęła się część robocza zebrania.

   Prezes koła -  Czesław Bandura przypomniał, że do końca kwietnia należy opłacić zamówienia na matki i leki. 17 kwietnia zostały wybrane nowe-stare władze DZP oraz kolega A. Gryglak został wybrany na delegata na zjazd do Warszawy.

   Pani Malinowska zgłosiła się z apelem o przekazanie starych uli do ścieżki edukacyjnej. 

   Prezes DZP Czesław  Trzciański przypomniał,że zbliża się czas wyjazdu na pożytki, nie można stawać z ulami tam gdzie się chce. Należy zadbać o zabezpieczenie pasiek przed wytruciami i podtruciami.Rolnik u którego stawiamy pszczoły pilnuje oprysków, musimy rozmawiać również z sąsiadami tego rolnika w sprawie przestrzegania pory oprysków. Pan prezes wspomniał także o obowiązku oddania osypu do zbadania. W badanych osypach lekarze stwierdzili po kilka sztuk warrozy. Obowiązkiem pszczelarza jest dbałość o wysoką jakość miodu. Nie można sprzedawać niesprawdzonego miodu. Na wiosnę nie odymiamy, jesienią prowadzimy zabiegi lecznicze. Wolno odymiać 3 razy. Większa liczba odymień szkodzi pszczołom i matkom. Pszczelarze powinni dbać o zmianę węzy i nie używać ramek przeczerwionych. Pan Prezes Trzciański życzył członkom Regionalnego Koła Pszczelarzy w Strzelinie zadowolenia z pracy przy pszczołach.

   Pan Andrzej Dressler przypmniał, że nie wolno sprzedawać miodu bez pozwolenia na sprzedaż bezpośrednią. pszczelarz powinien również posiadać książeczkę zdrowia.

   Prezes koła pan Bandura zwrócił uwagę, że jedynie gmina Strzelin wywiązała się z obowiązku powołania gminnej komisji do spraw wytruć. Członkiem komisji jest kolega Andrzej Gryglak. W tym roku pszczelarze zamówili 300 matek. Znacznie zmalała liczba zamówień u hodowcy, u którego w ubiegłym roku zamówiliśmy najwięcej matek. PZP wystąpił z wnioskiem do Brukseli w sprawie zmiany daty, która jest podstawą do rozliczeń zakupów refundowanych, do tej pory był to 30 kwiecień, a teraz ma być 30 wrzesień.

   Sekretarz DZP pan Szczucki podał trochę danych statystycznych: DZP liczy 32 koła, 1500 pszczelarzy, 40000 uli. DZP jest w pierwszej piątce w kraju pod względem liczebności i pierwsze pod względem otrzymywanych funduszy na zakupy refundowane. Nasze koło strzelińskie należy do najbardziej licznych i prężnie działających kół na Dolnym Śląsku.

   W dalszej części zebrania mówiono o kradzieżach uli, ubezpieczeniach i odszkodowaniach, które wypłacają pszczelarzom rolnicy w obawie przed utratą 50% dopłat.

 

                                                                                                                                                        J.Sz.

c.d.n. (zdjęcia)

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl