Polskie wymogi jakościowe względem miodu pszczelego nieco różnią się od dyrektyw europejskich. Nie mniej jednak różnica nie jest znaczna i dostosowanie polskich norm do wymogów europejskich będzie bezproblemowe. Porównanie polskiej normy z  dyrektywą europejską przedstawia poniższa tabela:

Parametry

Wg PN-88/A77626

Wg Dyrektywy UE 2001/110/EC

Dopuszczalna zawartość wody

nie > niż 20%

nie > niż 20%

Zawartość glukozy i fruktozy w miodach nektarowych

nie < niż 67%

nie < niż 60%

Zawartość glukozy i fruktozy w miodach nektarowo-spadziowych

nie < niż 65%

nie < niż 45%

Zawartość sacharozy w miodach spadziowych i nektarowo-spadziowych

nie > niż 7%

nie > niż 5%

Liczba diastazowa

nie < niż 8,3

nie < niż 8

Zawartość HMF (5- hydroksymetylofurfuralu)

nie > niż 30 mg/kg

nie > niż 40 mg/kg

Kwasowość ogólna

nie < niż 10 i nie > niż 50 mval/kg

nie > niż 50 mval/kg

Prezes
Elżbieta Malinowska
Telefon
519 829 709
Skarbnik
Henryk Zychowicz
Telefon
71 392 05 34
Telefon
694 354 660
Redaktor Strony
Janina Szydłowska
Telefon
608 705 646
e-mail
j-szydlowska@o2.pl